Energi- och värmeverk

Stora volymer och högt arbetstempo är ofta vardag för operatörerna inom energi- och värmeverksanläggningar. Monotont ensamarbete med höga säkerhetskrav innebär stor belastning och därför krav på ergonomiskt optimerade arbetsmiljöer. Flerskift och drift dygnet runt innebär dessutom att många olika operatörer avlöser varandra. KLAB:s specialanpassade förarmiljöer med stora inställnings- och justeringsmöjligheter – med minnesfunktioner – är då till stor nytta.

After you have typed in some text, hit ENTER to start searching...