klab-trade-harbour

Förarmiljö för långa arbetspass

I hamnen har driftsäkerhet högsta prioritet. I kombination med underhåll blir därför operatörernas arbetsmiljö allt viktigare. Med en optimerad och modern arbetsmiljö från KLAB minimeras onödigt kranslitage och även förslitningsskador för operatörerna. Vilket leder till färre sjukskrivningar och nöjdare operatörer samt förlängd livslängd på kranarna med färre akuta fel.

After you have typed in some text, hit ENTER to start searching...