Pappersbruk

Stora volymer och högt arbetstempo under höga omgivningstemperaturer är ofta kännetecken för traverser i pappersbruk. Här krävs maskinerier och stålkonstruktioner som är klassificerade för den höga driften och elutrustning som kan leverera trots påverkan av höga temperaturer och damm. KLAB har erfarenheten och kapaciteten att förse även denna bransch med säkra, flexibla och tillförlitliga lyftlösningar, ofta med automation i form av synkronisering mellan lyft och antisvaj etc.

After you have typed in some text, hit ENTER to start searching...